Bfree- בקבוקי תינוקות

סדרת Freedom

בקבוקים בעלי שסתום ייחודי המונע יצירת ואקום בחלל הבקבוק. מנגנון זה שפותח בארקיט מאפשר הפחתת בעיות גזים, כאבי בטן ודלקות אוזניים.