Life E-Gel

מערכת ג'ל לבדיקת דנ"א

מערכת ג'ל לבדיקת דנ"א בעלת שלושה בסיסים מתחלפים. אופן השימוש הנחה את עיצוב המערכת תוך שימת דגש על הנדסת האנוש של המוצר.