Magen Eco Energy

Resilience E – כלורינטור מלח לבריכות פרטיות

מערכות טיהור מים בטיחותיות, טבעיות וידידותיות לסביבה. כלורינטור המלח הופך מלח לכלור המנקה ומטהר את מי הבריכה תוך כדי נטרול תופעות לוואי שליליות הקשורות לשימוש בשיטות מסורתיות יותר.

ריכוז נמוך ולא מורגש של מלח הופך דרך תהליך אלקטרוליזה (תהליך חשמלי במתח נמוך מאוד) לכלור אקטיבי המשמיד אצות וחיידקים. לאחר החיטוי הופך הכלור האקטיבי שוב למלח. תהליך החיטוי מתמשך ואינו דורש הוספת כימיקלים וחומרי חיטוי נוספים לבריכה.