Milk Sense

מד הנקה אישי

מד ההנקה הינו פיתוח ראשון בעולם למדידת כמות חלב שתינוק ינק בכל הנקה. הטכנולוגיה המוטמעת במכשיר הינה פיתוח של ארקיט בשיתוף Bfree.