Nanokeratin Product Line

ננוקראטין, מוצרי שיקום שיער- בסדרת המוצרים הזו של ננוקרטין פיתוח שפה עיצובית ייחודת, במטרה למתג ולהבדיל את החברה מהמתחרים.