Perifect

מכשיר עזר לניתוחים קרדיולוגיים

מכשיר רפואי המאפשר הכנסת כלים לטיפולים קרדיולוגיים (אבלציה פנימית/חיצונית) דרך מעטפת הלב.

המכשיר כולל מצלמה ומערכת ניקוב הפועלת על שאיבה נקודתית של מעטפת הלב אל תוך כוסית ניקוב ומאפשר יצירת פתח מעבר באופן בטוח ומבוקר.