Pythagoras Medical

מכשיר רפואי לביצוע אבלציה של עצבים בכליות

מכשיר רפואי המאפשר לאתר בצורה מדויקת עצבים בכליות אשר משפיעים ישירות על ויסות לחץ הדם בגוף ולבצע אבלציה (צריבה) שלהם.