Sharplight Rapid

סדרת מכשירים לטיפולים קוסמטיים

בפרויקט זה עיצבנו את סדרת המכשירים החדשה של חברת שארפלייט כחלק מתהליך מיתוג מחדש של החברה.